Jaco costum de slăbire makassar

jaco costum de slăbire makassar

Ultimul caiet manuscris dincum şi toate caietele manuscrise din anulcredem că s-au pierdut cu desăvârşire.

După ani de investigaţii, am reuşit să dăm de deţinătorul majorităţii acelor caiete manuscrise din - Din păcate nici noi n-am fost prompţi în a perfecta înţelegerea achiziţionării lor în vederea publicării, iar atunci când am facut-o, era deja târziu: n-am mai putut recupera decât manuscrisele anului până la 20 noiembrierestul caietelor dispărând din locuinţa deţinătorului, după ce acesta a părăsit pentru mai multă vreme România; la revenirea acasă, nu le-a mai găsit în încăperea degradată şi devalizată, unde fuseseră depozitate.

Din aceste cauze a trebuit să facem saltul pestetipărind în volumul de faţă primul segment din anul1 ianuarie - 22 aprilie şi aci lipsind filele manuscrise din 2 februarie martie. După peripeţiile legate de plecare şi de călătorie, Argetoianu s-a stabilit, provizoriu, în Elveţia, unde a continuat însemnările zilnice, începând cu 28 aprilie şi până la 30 iuniecând a renunţat definitiv să mai facă astfel de notaţii cotidiene.

Caietele manuscrise ce conţin această ultimă perioadă din autoexilul impus, se află în posesia moştenitorilor, doamnele Yvonne şi Dina — nepoatele lui Constantin Argetoianu, ce-şi au reşedinţa în străinătate, încă din anii dictaturii comuniste.

Volumul ce publicăm este extrem de întins. Nu am mai secţionat materia în două tomuri, în primul rând pentru a păstra unitatea anuluicare are masive însemnări zilnice.

Epoca surprinsă de Argetoianu în însemnările zilnice este, evident, circumscrisă pe mai departe celui de-al doilea Război Mondial.

Datele şi faptele sunt culese din presa şi agenţiile de presă autohtone şi străine, din emisiunile de Radio Bucureşti, Berlin, Londra, Moscova, Roma, Budapesta, Washington jaco costum de slăbire makassar. Printre evenimentele principale, autorul însemnărilor nota metodic şi întâmplările semnificative din lumea românească a acelor ani.

Încărcat de

Protagonişti fiind Mareşalul Antonescu, Regele Mihai I, tehnocratul regimului politic — Mihai Antonescu, o seamă de generali, miniştri, industriaşi, moşieri şi, destul de des, ostaşul de la Carpaţi şi Dunăre ce se jertfea pentru reîntregirea României Mari. Din viaţa internaţională, însemnările erau consacrate perso- nalităţilor răspunzătoare la un moment dat de destinele omenirii: Hitler, Churchill, Stalin, Roosevelt, Mussolini, Ciang-Kai-Shek, Hirohito, Mareşalul Petain etc.

Constantin Argetoianu a încercat să judece cu luciditate eve- nimentele ce se panoramau în ritm vertiginos, cu reverberaţii acute în opinia publică. Fusese martor sau părtaş la tragedia românească din vara anului Era, prin urmare, firesc să reacţioneze şi să se manifeste cu entuziasm în faţa războiului dezrobitor de ţară. A pontat şi el, ca mulţi alţii, pe cartea germană, în speranţa înfăptuirii Europei noi fară comunism. A deplâns anumite inoportunităţi comise de regimul antonescian, atât în plan intern, cât şi în ducerea războiului antisovietic.

Sunteți pe pagina 1din Căutați în document Să studiezi, să cunoşti şi să scrii despre Asia înseamnă să-Ńi asumi răspunderea unor acte dificile şi temerare. Asia are dimensiuni gigantice, te uimeşte prin superlative geografice, te copleşeşte prin furnicarul miliardelor de locuitori, vechimea şi diversitatea unor civilizaŃii, rase şi religii dezvoltate timp de milenii, a fost şi rămâne inepuizabilă spiritual, material şi cultural. Totuşi, cunoaşterea geografică complexă este o provocare şi o cerinŃă prioritară impusă de amplele procese de pe mapamond. FaŃă de toate acestea, ca regulă elementară, consider că se impune astăzi, în plin şi dinamic proces de globalizare, renunŃarea la secularele prejudecăŃi europrocentriste. Asia este imensă ca suprafaŃă şi prezintă particularităŃi de neegalat: cel mai masiv continent, cu cel mai înalt sistem muntos al planetei, dar şi cu lacul cu cea mai scăzută altitudine a oglinzii apei şi cea mai mare salinitate.

Eşecul pe frontul de răsărit l-a determinat să-şi retranşeze poziţia, devenind extrem de îngrijorat faţă de pericolul comunismului sovietic, care urma să dicteze pentru România o pace mult mai grea decât ravagiile războiului.

Hitler pierdea războiul şi odată cu el, jumătate din Europa urma să cadă sub robia comunistă. Argetoianu a intuit marele pericol şi l-a semnalat factorilor răspunzători. Pentru autorul însemnărilor zilnice nu era deloc recomandabil ca tancurile armatelor sovietice în ofensivă biruitoare, să-l găsească în ţară. Cu toate că în calitate de ministru de Externe, dovedise realism politic cu ocazia silnicului Ultimatum sovietic 27 iunieanticomunismul său notoriu nu-l indica nici măcar să asiste la impactul cu emulii autohtoni ai Kremlinului, ce nu uitaseră că ministrul de Jaco costum de slăbire makassar C.

Argetoianu le desfiinţase partidul abia creat şi îi trimisese la zdup, în primăvara 12 mai anului S-a urnit cu greu, ca orice septuagenar veritabil, legat de glia străbună, şi a ieşit din ţară, în nădejdea că va reveni după potolirea furtunii şi alegerea apelor.

  1. Я видел их поселение и те фрески, которые мне показали.
  2. Nina lupi pierdere în greutate
  3. Поинтересовалась Николь, увидев монитор.
  4. Scădere în greutate pentru viață ymca
  5. Europa - Uniunpedie

Geneva, Hotel de la Paixl! Cum am ajuns la Geneva, nu ştiu nici eu Evident, n-am mai fost stăpân pe nervii mei, prăpădit de boală şi copleşit de evenimente Astă-iarnă în ianuarie, nevastă-mea, prietenii mei şi mai ales Mihail Ralea, au stat de capul meu să plec pentru câteva luni, să nu fiu de faţă pentru schimbarea de regim Riscam — ziceau ei — să fiu «suprimat» de nemţi la plecare, împreună cu oamenii independenţi mai de seamă ai ţării, ca să «facă golul» în momentul sosirii adversarilor lor Laborator războinic arzător de grăsimi să fiu curătat de derbedeii care se vor înstăpâni fie şi numai pentru câteva ceasuri asupra Guvernului Riscam, în fine, să fiu plictisit de ruşi, luat ca ostatic sau chiar şi deportat, în calitatea mea de fost prim- ministru şi de om politic cunoscut ca reacţionar Nevastă-mea a cerut lui Vlădescu şeful Protocolului un paşaport pentru mine, cu vizele necesare pentru Elveţia.

jaco costum de slăbire makassar

M-am pomenit după câteva zile cu un paşaport diplomatic, vizat de nemţi şi de elveţieni Tocmai atunci m-a picnit seria de accese de gută, care m-au aruncat la pat.

N-a mai fost vorba de plecare şi am băgat paşaportul în sertar, iar ai mei nu m-au mai plictisit cu plecarea Deşi recunoşteam că argumentele prietenilor mei nu erau lipsite de temei, sufleteşte, orice idee de părăsire a ţării, îmi era antipatică; la urma urmelor, ce riscam? Să-mi pierd viaţa? La 73 de ani, era o eventualitate ce trebuia ţinută în evidenţă la orice ceas Am w2 pierdere în greutate la Sinaia într-un hal fară hal.

Abia puteam să umblu, nevralgii acute în tot corpul nu mă lăsau să dorm mai mult de un ceas-două pe noapte — şi ploua şi ploua ca în noiembrie. Frigul din casă şi umezeala de afară mă aruncaseră din nou la pat Ra- lea a venit din nou să-mi spuie: «Pleacă! Nu pot garanta nimic în primele săptămâni!

Redirecționează aici:

După o lună, vin să te iau la graniţă cu un vagon ministerial! La Sinaia, vedeam cum mă anchilozam pe zi ce trecea — la Bucureşti nu mă puteam duce, casa fiindu-mi dezorganizată şi piciorul jaco costum de slăbire makassar nepermiţându-mi să mă duc în oraş să mănânc La Breasta nu putea fi vorba să merg: acceptam în gândul meu să dau ochi cu căpeteniile ruseşti în Bucureşti, dar cu un «prapurcic» bolşevic, în provincie, nu! Şi mai erau şi oamenii de a Breasta Mai ştiam eu ce erau în stare să facă, în clipele de anarhie inevitabile după plecarea unora şi înainte de sosirea altora?

Mă simţeam atât de abătut încât rezistenţa mea faţă de perspectivele unei pribegii scăzuse mult Totuşi, nici de data asta n-am vrut să aud de plecare Plec înapoi în Elveţia duminica viitoare Duminica Tomei — slabire danville va reţinut locurile în wagon-lit, dă-mi paşaportul să-ţi fac formele Vizele mele expiraseră, m-am gândit că duminică, luni şi marţi fiind Paşte, nu mai rămâneau lui Şoneriu decât 4 zile pentru îndeplinirea formelor ce-mi erau indispensabile.

Toată lumea se aştepta ca ruşii să ajungă până în zile la Bucureşti I-am dat paşaportul, convins că nu va putea face nimic în câteva zile dată fiind şi dezorganizarea de la Bucureştişi că vrând-nevrând voi rămâne în ţară şi de data asta Şi nu m-am mai gândit la plecare!

A trecut toată săptămâna şi Şoneriu n-a mai apărut şi nu mi-a mai dat nici o ştire. Sâmbătă am aflat că pleca după cum spusese a doua zi, şi cum până seara nu mi-a comunicat nimic, m-am culcat liniştit — în liniştea osânditului la moarte «avec sursen»! La orele 11 noaptea, amicul Şoneriu a telefonat de la Palace Hotel că sosise cu toate actele în regulă N-am închis ochii până dimineaţa Dimineaţa a venit Şoneriu la mine.

jaco costum de slăbire makassar

Mă simţeam atât de prăpădit, încât n-am mai avut putere să mă opun, şi duminică la orele 6 p. Şi un milion de lei în buzunar adică câteva mii de franci elveţieni şi cu 65 de livre engleze, pe care mi le-a dat soţia mea Plecarea a fost lugubră.

Mult mai mult decât documente.

Am plecat fiindcă mi-am dat seama că prezenţa mea printre ai mei, în halul în care mă aflam şi la vârsta mea, nu numai că nu le putea fi de nici un folos, dar mai era me- niă să atragă trăznetulpe casa mea Am avut impresia că şi ai mei se simţeau uşuraţi prin plecarea mea Am plecat cu inima strânsă, întrebându-mă dacă-mi voi mai vedea vreodată ţara şi casa Am scris fiicei mele la Breasta, ca să o vestesc, mi-am luat ul- timele dispoziţiuni atât testamentare cât şi pentru lipsa mea — şi am păşit la sfârştul vieţii în pribegie, printre străini Oribilă din punct de vedere moral, călătoria mea s-a săvârşit din punct de vedere material în condiţiuni neaşteptat de acceptabile.

Dar cu adânci emoţii: ne întrebam cum vom trece prin toate zonele de atac ale aviaţiei an- glo- americane La Braşov, am scăpat teferi, ca şi la Arad unde fusese o alarmă cu 2 ore înainte, dar ne urmată de atac. Teama noastră mare era însă la Szolnok podul peste Tisa şi jaco costum de slăbire makassar Budapesta, unde urma să ajungem pe la orele 2 p.

Pe drum am aflat, că călătorii din ajun petrecuseră 8 ore în adăpostul din gara Budapestei Şi nu era numai teama unui atac împotriva noastră, dar şi teama unui atac care să fi precedat în fiecare loc trecerea noastră, să fi stricat linia ferată şi să ne silească să petrecem zile întregi în câmp, cu tot ce aveam, şi în Ungaria vrăjmaşă nouă, fară mijloace măcar de înapoiere Am ajuns la Viena la orele 9 dimineaţa în loc de orele 9 seara, cum ar fi trebuit să sosim.

Încărcat de

Hegeshalom-ul a fost bombardat groaznic era acolo o fabrică de avioane Messerschmidt cu două zile înainte Noi am scăpat însă fară reprezentaţie La Viena trenurile militare neavând voie să intre în gară, am fost debarcaţi la distanţă, şi n-am coborât din vagon, până n-au defilat în faţa noastră cei 3 - 4 de «permisionari», într-un hal fară de hal, care veneau de pe fronturi, şi la trenul cărora fusesem agăţaţi Debarcarea noastră a fost înfiorătoare: familia Şoneriu avea 62 de colete, Assan George, care călătorea cu Magda Diamandi 22, iar eu 5.

N-am fi putut niciodată să ne descurcăm în Viena nu mai există nici taximetre, nici trăsuri, nici hamali dacă tot personalul Consulatului mobilizat de Şoneriu n-ar fi venit jaco costum de slăbire makassar noastră cu un camion şi mai multe trăsuri particulare Atât personalul reprezentanţei noastre din Viena, cât şi cel din Budapesta, a fost de o amabilitate neaşteptată faţă de noi.

Numele meu să le mai fi spus ceva bieţilor oameni pierduţi în nedumerirea ceasului prezent, ca şi în aceea a ceasului de mâine? La Budapesta, ministrul nostru Filotti a venit şi ne-a ţinut de urât în gară, cât am stat acolo, toţi cu frica în sân să nu sune alarma.

jaco costum de slăbire makassar

La Viena, consulul general Stănescu, viceconsulul Cazan, toţi oamenii de serviciu de la Consulat mobilizaţi pentru bagaje Viena mi-a părut o necropolă. Aproape nici un om pe stradă; două, trei figuri triste la fiecare sută de metri.

Curs Asia Excelent

Prăvăliile închise, sau goale, numai cu galantar la stradă pentru ochii lumii şi nimic în rafturi. Am tras la Merssel. Odaie bună, baie, apă caldă, dar nimic încălzit deşi era frig al dracului La dejun, am fost poftit de consulul general Stănescu, la Con- sulat. Era acolo şi Arhiducesa Ileana, şi madam Şeicaru cu ginerele Cişmegiu, şi fostul consul general Flondor cu soţia Dejun acceptabil. Seara la hotel am avut un ceai, şi «ce mai îmi puteau da».

Mult mai mult decât documente.

Mi s-au adus 4 felii de «Wurst», o porcărie inconsumabilă Am părăsit acest jaco costum de slăbire makassar de tristeţe luni dimineaţa la orele Westbanhof. Vagon direct până la Feldkrich, unde am ajuns seara la orele 8. Vamă, oameni plini de politeţe. La orele 9, ora elveţiană, am sosit la Buchs.

jaco costum de slăbire makassar

Lumină, mâncare, băutură — pace! Am mâncat bine şi m-a culcat într-o cameră rece în vila d- lui Wys, antreprenorul bufetului gării, om simpatic şi plin de haz. Pella, telefonic din Berna. Pe când mâneam mi-a mai telefonat şi mie să mă salute pe pragul Elveţiei Mi-au telefonat şi Gebleştii de la Geneva! Toate au mers bine şi în această zi de călătorie, cu toate că numai eu ştiu cum am trecut prin Linz Hermann Goring WerkeL.

Joi dimineaţă la orele am plecat din Buchs, şi la orele am fost în Geneva, unde am coborât la Hotel de la Paix, camera nr. Şi aşa am început pribegia mea Dacă ar fi fost copiii mei, n- ar fi putut să fie mai buni I se dădeau şi iluzorii garanţii Noi credem că Argetoianu a comis eroare nu jaco costum de slăbire makassar poveţe- lor mincinoase de aiurea, ci din cauza dorului de pământul ţării sale în care vroia să-şi afle sfârşitul lumesc.

jaco costum de slăbire makassar

S-a întâmplat aşa cum era de prevăzut.

Informațiiimportante